Dine rettigheder som handicappet

Handicappede og bevægelseshæmmede personer har en række rettigheder, når de rejser med fly fra en EU-lufthavn, ved transit gennem en EU-lufthavn eller ved ankomst til en EU-lufthavn.


Om handicaprettigheder

Du skal stadig kunne rejse med fly ligesom alle andre, selvom du har et handicap eller er bevægelseshæmmet. Tilgængelighed ved rejser er EU-reguleret og er derfor gældende i hele Europa.

Du skal stadig kunne rejse med fly ligesom alle andre, selvom du har et handicap. Flyselskabet kan altså ikke nægte dig boarding, medmindre flyets størrelse eller adgangsforhold gør det umuligt at befordre dig, eller hvis der er tale om en decideret sikkerhedsrisiko, som i så fald skal begrundes. Det anbefales i tvivlstilfælde at tage kontakt til luftfartsselskabet inden afrejse.

 

Ret til assistance

Som handicappet har du ret til assistance (uden beregning) i lufthavnen før og efter rejsen, assistance til at komme på og af flyet samt assistance ombord på flyet. Luftfartsselskaberne skal ikke hjælpe dig med at spise eller tage medicin under flyvningen. Hvis du har behov for denne form for hjælp, f.eks. under en længere flyvning, kan flyselskabet kræve, at du skal have en ledsager med.


Erstatning af ødelagte hjælpemidler

Hvis din kørestol eller et andet hjælpemiddel bliver beskadiget under flyrejsen, skal flyselskabet – eller i nogle tilfælde forsikringsselskabet -   udbetale erstatning efter bestemmelserne i international lovgivning, fællesskabslovgivning og national lovgivning.


Planlæg din rejse

For at få bedst mulig assistance på din rejse bør du kontakte flyselskabet, billetsælgeren eller rejsebureauet senest 48 timer, før rejsen begynder. 

Nedenfor kan du se, hvad du bør oplyse om.

Har du behov for særlig assistance i lufthavnen eller ombord på flyet, skal du gøre opmærksom på dette allerede ved bestilling af rejsen. 

 Det gælder f.eks., hvis du:

 • har behov for hjælp til at komme til og fra flyet
 • har behov for hjælp til at komme ombord
 • benytter kørestol
 • har behov for at medbringe en iltflaske i flyet
 • medbringer en førerhund
 • har nedsat syn eller hørelse
 • lider af en eller anden form for fødevareallergi
 • har brug for hjælp til at spise mv.
   

Hvis du bestiller assistance, bør du på rejsedagen møde op i god tid ved lufthavnens ankomstmødested eller check-in. 

Personalet kan være behjælpeligt med assistance gennem sikkerhedskontrollen og ud til flyet - enten i kørestol eller i el-bil. Mere information kan fås ved henvendelse til lufthavn og luftfartsselskab.

Når du bestiller en flyrejse, bør du så hurtigt som muligt - og senest 48 timer inden afrejse - gøre luftfartsselskab eller rejsearrangør opmærksom på, at du er kørestolsbruger, da der er begrænset plads i flyets lastrum. Størrelsen og vægten på kørestolen kan derfor betyde, at man ikke kan komme med en specifik flytype eller, at der ikke er plads til kørestolen på en specifik afgang.

Der skal derfor opgives størrelse og vægt på kørestolen ved bestilling af flyrejsen, og det er således vigtigt at kontakte luftfartsselskabet i god tid, for at høre om det er muligt at medbringe en kørestol på den ønskede afgang. Desuden er der særlige regler omkring kørestoles batterier – læs mere nedenfor.

Elektriske kørestole må ikke tages med i flyets kabine, men skal i stedet afleveres ved gaten eller checkes ind sammen med den øvrige bagage. Under flyvningen vil kørestolen være placeret i flyets lastrum. Læs evt. mere om bagagereglerne for elektronisk udstyr. For at mindske risikoen for skader på kørestolen, er det en god idé at afmontere alle løse dele, inden du overgiver kørestolen til luftfartsselskabet.

Vær gerne opmærksom på, at det i de fleste lufthavne er muligt at låne en gratis kørestol fra ankomst til lufthavnen og til ombordstigning, men hvilken form for kørestol, der kan lånes, varierer meget, så ved særlige behov kan det være relevant at søge mere information ved henvendelse til den pågældende lufthavn.

 

Særligt om kørestoles batterier

Afhængig af, hvilken type batteri, der findes i el-kørestolen, er der forskellige forholdsregler, som man skal være opmærksom på.

IATA (International Air Transport Association) regulerer farligt gods og reglerne for transport af batterier til kørestole kan findes på deres hjemmeside

Kørestole med tørbatteri eller gelebatteri (dry battery/non-spillable battery): Batterierne anses for at være ufarlige og er godkendt til transport i flyets kabine uden restriktioner. Batteriet skal dog kobles fra eller eventuelt fjernes - hvis kørestolen er designet således, at det er let at fjerne.

Kørestole med gammeldags ”våd/syre”-batterier (wet cell battery): Batteriet skal kobles helt fra og eventuelt også fjernes fra kørestolen og placeres i en særlig boks, afhængig af flytype. Der er også en række krav til opbevaringen af batteriet.

Kørestole med Lithiumbatteri: Batteriet skal kobles helt fra og tages med ind i flykabinen, og der stilles krav om dokumentation på, at batteriet er godkendt til flytransport og til, at batteriet er beskyttet mod kortslutning og skade under transporten. Desuden er der begrænsninger på batteriets størrelse – max 300 Wh, eller hvis kørestolen er designet til to batterier, så max 160 Wh pr. stk. Der må derudover også medbringes et reservebatteri på max 300 Wh eller to reservebatterier på max 160 Wh. Medbringes der reservebatterier skal de også tages med ind i flykabinen.

Det enkelte luftfartsselskab kan, af hensyn til sikkerheden, til enhver tid vælge at have skrappere krav, hvorfor det er vigtigt at kontakte luftfartsselskabet så hurtigt som muligt, forud for bestilling af flyrejsen.


Relevante links


Gå til side om elektroniske genstande og batterier på flypassager.dk

Gå til IATA's hjemmeside for farligt baggage (engelsk) (nyt vindue)

Gå til IATA's hjemmeside for dokumentation for farligt baggage (engelsk) (nyt vindue)

Det er vigtigt, at du allerede ved bestilling af flyrejsen oplyser, hvis du rejser med en førerhund. Reglerne for hundeledsagelse er forskellige for de enkelte luftfartsselskaber. Hunden får dog i de fleste tilfælde lov til at rejse med føreren i flykabinen og behøver ikke at sidde i et bur. 

Det koster ikke ekstra at medbringe en førerhund hos et EU-luftfartsselskab, og førerhunden tæller ikke med i den samlede vægt af bagagen. 

Som for alle andre dyretransporter er det ejerens ansvar at undersøge, hvilke regler der gælder i det land, hvortil hunden skal medtages. Derudover skal ejeren undersøge, hvilke vaccinationer hunden skal have på forhånd og hvilke karantæneregler, som er gældende i det pågældende land. Passagerer med ledsagerhund får almindeligvis lov til at gå ind i flyet før de øvrige passagerer.

Luftfartens handicapråd

Luftfartens handicapråd arbejder for at skabe bedre vilkår for flypassagerer med handicap. Rådet beskæftiger sig med flyrejser fra og til Danmark såvel som rejser med danske selskaber i udlandet.


Rådet har til opgave at informere respektive aktører om muligheder og begrænsninger for flypassagerer med reduceret mobilitet – f.eks. om nye EU-initiativer og deres implementering i Danmark.

Udvalget afholder to årlige møder.

Trafikstyrelsen er formand for rådet, og følgende organisationer/ virksomheder/myndigheder er medlemmer af udvalget:

 • Danske Handicaporganisationer
 • Rejsebureauer
 • Københavns Lufthavne A/S
 • Billund Lufthavn
 • Aalborg Lufthavn
 • Bornholms Lufthavn
 • Brancheforeningen Dansk Luftfart
 • Falck Handicaphjælp i CPH

Klageadgang

Hvis du har oplevet en overtrædelse af handicaprettighederne, opfordrer vi dig til først at tage kontakt til lufthavnen eller flyselskabet. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte luftfartsmyndigheden i det land, som rejsen hører under.

 

Se kontaktinformationer til EU-transportmyndigheder (nyt vindue)

I det nedenstående skema kan du se, hvilken myndighed, du skal klage til:

Du rejste fra:

Du rejste (direkte) til:

Klag til:

Danmark Underordnet  Trafikstyrelsen 
Et andet EU/EØS-land end Danmark Underordnet Myndigheden i EU-afgangslandet
 Et ikke-EU land med et EU flyselskab Danmark Trafikstyrelsen
Et ikke-EU land med et EU flyselskab   Et andet EU/EØS-land  Myndigheden i EU-afgangslandet
Et ikke-EU land med et ikke-EU flyselskab  Et ikke-EU land  Din klage er ikke omfattet

Klag til Trafikstyrelsen

Hvis du har oplevet en overtrædelse af dine handicaprettigheder på en flyvning fra eller til en dansk lufthavn eller hvis du har været i transit i en dansk lufthavn, skal du kontakte Trafikstyrelsen. Du kan også klage til Trafikstyrelsen, hvis din klage omhandler en flyvning fra et tredjeland til Danmark. 

 

Du skal sende din klage med Digital Post via Borger.dk eller E-boks. Læs mere om dette via nedenstående link.

 

Trafikstyrelsen begynder sin sagsbehandling med at sende din klage i høring hos luftfartsselskabet eller lufthavnen. Hvis der er bemærkninger til klagen, vil disse blive sendt i høring hos dig.

Styrelsen behandler din klage indenfor 3-6 måneder, medmindre der undervejs opstår et behov for yderligere oplysninger eller dokumentation fra dig eller flyselskabet.

 

 

Læs mere om, hvordan du kontakter styrelsen digitalt på trafikstyrelsen.dk (nyt vindue)

 

Senest opdateret 23-11-2023