Klage over flyrejse

Når du oplever problemer med din flyrejse, kan det være frustrerende og tidskrævende at finde ud af, hvordan du skal klage. Heldigvis er der klare regler og procedurer, som kan hjælpe dig med at få den kompensation og refusion, du har ret til.

På linket kan du indsende din klage om din flyrejse på Borger.dk. Det er vigtigt, at du har klaget til flyselskabet før du sender klagen videre til Trafikstyrelsen. Flyselskabet har i alt 6 uger til at besvare din henvendelse.

Indsend klage her

 

Proccesbeskrivelse

Her beskrives processen for indsendte klager.

Hændelsen er sket i Danmark

I Danmark er det Trafikstyrelsen, der er luftfartsmyndighed. Det er derfor styrelsen du skal klage til, hvis du er utilfreds med flyselskabets afgørelse. Er du utilfreds med selskabets afgørelse, kan få din klage behandlet ved luftfartsmyndigheden i det EU-land, hvor hændelsen skete.

Du klager til styrelsen ved at udfylde en digital klageformular via Borger.dk (se link til formularen nedenfor).

 

Hændelsen er sket i et andet land end Danmark

Hvis din forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning er sket i et andet EU-land end Danmark, skal du klage til myndigheden i det EU-land, hvor hændelsen er sket.
 
Sker hændelsen i et land, som ikke er med i EU på en rejse til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, skal du klage til myndigheden i ankomstlandet.  
 
Relevante links 
 
Oversigt over EU og EØS-lande på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Formular og vejledning

For at sikre en effektiv behandling af din klage over flyrejse til Trafikstyrelsen, skal du have følgende dokumenter og oplysninger klar:

  • MitID
  • Flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
  • Korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende klagen (fx e-mails, breve mv.)
  • Kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad og drikke)
  • Underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre
  • Navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

Det er vigtigt at bemærke, at klagen ikke kan indsendes uden ovenstående dokumenter. Trafikstyrelsen kan ikke behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt de nødvendige bilag. I sådanne tilfælde kan du blive bedt om at oprette en ny klage.

Fuldmagter

Hvis du klager på vegne af andre, skal du have en fuldmagt fra dem. Dette er nødvendigt, hvis du ønsker refusion eller kompensation for billetter, hvor der står et andet navn end dit på. Fuldmagten skal tydeligt angive følgende:

  • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
  • Dato for afgang
  • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver

Hvis du underskriver som værge, skal navnet på den, du har værgemål for, også fremgå af fuldmagten. Mangler disse oplysninger, vil Trafikstyrelsen afvise din klage.

Ved at følge disse retningslinjer sikrer du, at din klage over flyrejse bliver behandlet hurtigt og effektivt.

Hent fuldmagtsskabelon (pdf)

Hent fuldmagtsskabelon for værger (pdf)

Læs mere om behandling af persondata (nyt vindue)

Vidste du?

Styrelsen behandler din klage gratis. Sagsbehandlingstiden er som udgangspunktet 3 til 6 måneder. Styrelsen har dog i øjeblikket en stor mængde sager, hvilket giver en forlænget sagsbehandlingstid.