FAQ

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Hvilke rettigheder har jeg?

Du kan have ret til kompensation, hvis dit fly er aflyst eller forsinket med tre timer eller mere i ankomst til din slutdestination

Undtagelse

Du har ikke ret til kompensation, hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder som eksempelvis dårligt vejr, visse former for strejker, fabrikationsfejl eller flyvelederrestriktioner.

Det kan du have ret til

Hvis flyselskabet ikke tilbød dig forplejning (mad og drikke – ikke alkohol) i ventetiden, har du ret til at få refunderet dine rimelige udgifter til forplejning.

Du kan også få refunderet rimelige udgifter til et hotelophold og transport til/fra hotellet, hvis det var nødvendigt i forbindelse med forsinkelsen.

For at få refunderet dine udgifter, skal du kunne fremvise dokumentation for dine indkøb.

Evt. udgifter til forplejning skal være afholdt efter oprindeligt afgangstidspunkt.

Dette har du muligvis ikke ret til

Flyselskabet er ikke forpligtet til at refundere følgeudgifter, som f.eks. mistet hotelophold på destinationen, ubenyttet udlejningsbil, feriebolig samt andre turistmæssige ydelser og følgeskader.

Som udgangspunkt skal flyselskabet udbetale din refusion indenfor syv dage. Du kan klage til Trafikstyrelsen, hvis flyselskabet ikke har svaret på din henvendelse indenfor seks uger.

Ja, et barn på under to år har krav på kompensation på lige fod med øvrige passagerer, uanset hvilken billetpris der er betalt for barnet. Det afgørende er, at der er betalt en pris, og billetten ikke har været gratis.

Når du klager, skal du være opmærksom på, om dine flybilletter er købt som en samlet booking. Selvom du f.eks. har købt ud- og hjemrejsen under samme køb, kan købet til tider stadig være to separate bookinger.

Når styrelsen modtager din klage, kigger styrelsen på, hvor flybilletterne er købt. Hvis købet er foretaget direkte hos et flyselskab, vil billetterne som udgangspunkt være en samlet booking.

Hvis flybilletterne derimod er købt gennem en billetudbyder, er der oftest ikke tale om en samlet booking. Det skyldes, at billetudbyderne sammensætter din rejse via køb af enkeltbilletter fra flyselskaberne. Det kan både være fra det samme flyselskab såvel som forskellige flyselskaber.

Har du købt flybilletterne gennem en pakkerejseudbyder, vil styrelsen som udgangspunkt anse billetterne som en samlet booking. Der kan dog være visse undtagelser, men i så fald vil du blive kontaktet herom.