Ulovlige genstande

Nedenfor kan du læse mere om de ting, der er ulovlige at medbringe i din håndbagage.

Du må ikke medbringe elektrochokapparater i din håndbagage. Elektrochokapparater omfatter blandt andet:

 • Elektrochokpistoler, tasere og elektrochokstave
 • Apparater til at lamme og aflive dyr
 • Lammende og bedøvende kemikalier, gasser og spray, f.eks. mace, peberspray, capsicumspray, tåregas, syreholdig spray og dyreafskrækningsspray

Du må ikke i din håndbagage medbringe skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler.

Skydevåben omfatter blandt andet: 

 • Alle typer skydevåben, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer
 • Legetøjspistoler, kopier og efterligninger af skydevåben
 • Komponenter til skydevåben bortset fra kikkertsigter
 • Trykluft- og CO2–skydevåben, f.eks. luftpistoler, pellet guns, luftrifler og skydevåben, der affyrer stålkugler
 • Signalpistoler og startpistoler
 • Buer, armbrøster og pile
 • Geværer, som affyrer harpuner og spyd
 • Slynger og slangebøsser
   

Skydevåben i din indskrevne bagage

Hvis du har en gyldig våbentilladelse, kan du få tilladelse til at medbringe skydevåben i din indskrevne bagage.

Det er luftfartsselskabet, der skal give tilladelse til, at du kan medbringe et våben. Du skal derfor kontakte selskabet inden afrejse – og helst i god tid.

På afrejsedagen, skal du desuden møde op i lufthavnen i god tid, så luftfartsselskabet kan kontrollere din tilladelse samt registrere våbnet.I forbindelse med kontrol af din våbentilladelse, vil personalet samtidigt kontrollere, at du har pakket dit våben og ammunition efter reglerne:

 • Våben og ammunition skal indskrives som bagage ved check-in
 • Våbnet må ikke være ladt
 • Om muligt skal våbnet være adskilt og pakket i forskellige stykker bagage
 • Ammunition skal være pakket i originalemballagen og separat fra våbnet i en særskilt kuffert
 • Ammunition må ikke overskride en nettovægt på 5 kg.

Du må ikke medbringe værktøj og stumpe genstande i din håndbagage.

Værktøj omfatter blandt andet:

 • Koben
 • Bor og borehoveder, herunder batteridrevne boremaskiner
 • Værktøjer med et blad på mere end 6 cm, f.eks. en skruetrækker eller mejsel
 • Save, herunder batteridrevne save
 • Blæselamper
 • Bolt- og sømpistoler
 • Stumpe genstande omfatter blandt andet

Baseball- og softballbat

 • Køller og stave, f.eks. totenschlægere, knipler og politistave
 • Kampsportsudstyr
 • Bemærk: Du må gerne medbringe værktøj og stumpe genstande i din indskrevne bagage.

Du må ikke medbringe spidse og skarpe genstande i din håndbagage.Spidse og skarpe genstande omfatter blandt andet:

 • Genstande, som er udformet til at hugge, f.eks. store og små økser og kødøkser
 • Isøkser og issyle
 • Barberblade
 • Hobbyknive
 • Knive med en bladlængde på mere end 6 cm
 • Sakse med en bladlængde på mere en 6 cm målt fra omdrejningspunktet
 • Kampsportsudstyr med skarpe eller spidse kanter
 • Sværd og sabler 

Bemærk: du må gerne medbringe spidse og skarpe genstande i din indskrevne bagage.

Eksplosive og brændbare stoffer må ikke medbringes hverken i håndbagage eller den indskrevne bagage. Eksplosive og brændbare stoffer omfatter blandt andet:

 • Ammunition (læs mere om reglerne for ammunition under Skydevåben)
 • Fænghætter
 • Detonatorer og lunter/spræng- og tændsnore/brandrør
 • Miner, granater og andre militære eksplosivstofmagasiner
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • Røgbomber og røgpatroner
 • Dynamit, krudt og plastiske sprængstoffer
 • Tændstikker, der kan stryges på alle overflader, cigarlightere samt såkaldte Stormlightere (Blue Flame) (læs mere om lightere nedenfor)
 • Der må heller ikke medbringes kopier eller efterligninger af eksplosive genstande. 

Bemærk: Vær opmærksom på, at en overtrædelse af reglerne kan udløse både bøde og retsforfølgelse i henhold til Straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorloven. 

Lightere 

Lightere må hverken bæres i håndbagage eller den indskrevne bagage.

Du må gerne medbringe én "almindelig" lighter pr. person, men du skal bære den på dig, f.eks. i en jakkelomme. Hvis du vil medbringe en genopfyldelig lighter, skal al væske i lighteren være absorberet. I sikkerhedskontrollen skal du lægge lighteren i en sparat bakke, så sikkerhedspersonalet kan kontrollere, at den lever op til reglerne.

Du må ikke medbringe tændstikker, der kan stryges på alle overflader, cigarlightere eller de såkaldte Stormlightere (Blue Flame).

 

Senest opdateret 23-11-2023