Rettigheder ved flyforsinkelse

Er dit fly forsinket mellem to til fire timer ved afgang, har du ret til forplejning, mens du venter. Hvis du bliver mere end tre timer forsinket ved ankomst, kan du også have ret til kompensation. Læs mere nedenfor.

Forsinket ved afgang

Er dit fly forsinket mindst to til fire timer ved afgang, skal flyselskabet tilbyde dig rimelig forplejning (mad og drikke - ikke alkohol), mens du venter.

Hvis en overnatning bliver nødvendig som følge af forsinkelsen, skal flyselskabet også tilbyde dig en hotelovernatning samt transport mellem hotel og lufthavn.

Retten til forplejning indtræder efter:

  • 2 timers forsinkelse i afgang for flyvninger under 1.500 km
  • 3 timers forsinkelse i afgang for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU
  • 4 timers forsinkelse i afgang for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU

Ved en forsinkelse på mindst fem timer i afgang, kan du vælge at afbryde rejsen og få refunderet billetprisen. 

Hvis flyselskabet ikke tilbyder dig rimelig forplejning, mens du venter på dit forsinkede fly, kan du selv købe mad og drikke (ikke alkohol) og efterfølgende gøre krav på at få indkøbene refunderet af flyselskabet. Husk at gemme kvitteringerne for dine indkøb, så du kan dokumentere dine udgifter overfor selskabet.

 

Klag over din flyrejse 

For at klage over din flyrejse skal du skrive til flyselskabet, som har seks uger til at besvare din henvendelse. Er du utilfreds med selskabets afgørelse, kan få din klage behandlet ved myndigheden i det EU-land, hvor hændelsen skete.

Læs mere

Forsinkelse ved ankomst

Hvis du er forsinket mindst tre timer i ankomsten til din slutdestination, kan du have krav på kompensation.

Du har dog ikke krav på kompensation, hvis forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder som uvejr, visse former for strejker, fabrikationsfejl på flyet eller flyvelederrestriktioner.
 

Så meget kan du have ret til i kompensation pr. passager
Inden for EU: 

250 Euro for flyvninger under 1.500 km
400 Euro for flyvninger over 1.500 km

Uden for EU:

250 euro for flyvninger under 1.500 km
400 euro for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km
600 euro for flyvninger på mere end 3.500 km

I visse tilfælde kan flyselskabet desuden reducere din kompensation med 50%, hvis du bliver omlagt til en anden flyvning. Dette afhænger af, hvor langt du flyver, og hvor hurtigt du kommer frem.

Klag over flyrejse

For at klage over din flyrejse skal du skrive til flyselskabet, som har seks uger til at besvare din henvendelse. Er du utilfreds med selskabets afgørelse, kan få din klage behandlet ved myndigheden i det EU-land, hvor hændelsen skete.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål om flyforsinkelse.

Du kan have ret til kompensation, hvis dit fly er forsinket med tre timer eller mere i ankomst til din slutdestination. 

Du har ikke ret til kompensation, hvis forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder såsom uvejr, visse former for strejker, fabrikationsfejl eller flyvelederrestriktioner.

Hvis flyselskabet ikke tilbød dig rimelig forplejning (mad og drikke – ikke alkohol), mens du ventede på dit forsinkede fly, har du ret til at få refunderet dine udgifter til forplejning.  

Du kan også få refunderet rimelige udgifter til et hotelophold og transport til/fra hotellet, hvis opholdet var nødvendigt i forbindelse med forsinkelsen.     

For at få refunderet dine udgifter, skal du kunne fremvise dokumentation for dine indkøb.

Flyselskabet er typisk ikke forpligtet til at refundere følgeudgifter, som f.eks. mistet hotelophold på destinationen, ubenyttet udlejningsbil, feriebolig samt andre turistmæssige ydelser og følgeskader. 

Pakkerejser reguleres i ’Lov om Pakkerejser’ og ikke i EU-forordningen. Derfor anbefaler styrelsen, at du henvender dig til dit rejsebureau angående dine rettigheder i forbindelse med en flyforsinkelse. 

Læs om dine klagemuligheder ved pakkerejser på pakkerejseankenævnets hjemmeside. 

Gå til pakkerejseankenævnets hjemmeside (nyt vindue)

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder for flyvninger fra Grønland og Færøerne, hvis flyvningen udføres af et EU-flyselskab.

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder ikke for flyvninger fra Grønland og Færøerne, hvis flyvningen udføres af et flyselskab, som ikke er hjemmehørende i EU, som f.eks. Air Greenland og Atlantic Airways.

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder for flyvninger til Grønland og Færøerne, uanset om flyvningen udføres af et flyselskab, der er hjemmehørende i EU eller ej. 

Når du klager, skal du være opmærksom på, om dine flybilletter er købt som en samlet booking. Selvom du f.eks. har købt ud- og hjemrejsen under samme køb, kan købet til tider stadig være to separate bookinger.

Når styrelsen modtager din klage, kigger styrelsen på, hvor flybilletterne er købt. Hvis købet er foretaget direkte hos et flyselskab, vil billetterne som udgangspunkt være en samlet booking.

Hvis flybilletterne derimod er købt gennem en billetudbyder, er der oftest ikke tale om en samlet booking. Det skyldes, at billetudbyderne sammensætter din rejse via køb af enkeltbilletter fra flyselskaberne. Det kan både være fra det samme flyselskab såvel som forskellige flyselskaber.

Har du købt flybilletterne gennem en pakkerejseudbyder, vil styrelsen som udgangspunkt anse billetterne som en samlet booking. Der kan dog være visse undtagelser, men i så fald vil du blive kontaktet herom.

Du kan have ret til kompensation, hvis der er tale om en sammenhængende flyrejse. Det vil sige, hvis du rejser under det samme bookingnummer på hele rejsen. 

Hvis dette ikke er tilfældet, er flyselskabets forpligtigelser begrænset til den forsinkede afgang. 

Du skal klage til det EU-land, hvor forsinkelsen indtraf. 

Hvis forsinkelsen indtraf i et land som ikke er med i EU, mens du er på vej til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, skal du klage til myndigheden i det EU-land, som du ankommer til.

Se oversigt over EU myndigheder (nyt vindue)

Slutdestinationen er den lufthavn, hvor din rejse sluttede ifølge din flybillet. 

Ja, flyselskabet har ret til at fratrække den dagsandel/døgnsandel, som du har modtaget fra dit rejsebureau for mistet ophold på destinationen i forbindelse med forsinkelsen på udrejsen. 

Ja, et barn på under to år har krav på kompensation på lige fod med øvrige passagerer, uanset hvilken billetpris der er betalt for barnet. Det afgørende er, at der er betalt en pris, og billetten ikke har været gratis.

Relevant lovstof

Nedenfor kan du hente EU-forordning og den danske bekendtgørelse om flypassagerrettigheder.

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1549 af 16. december 2013

Bekendtgørelse om anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet
Gældende fra

Bekendtgørelse nr. 1549 af 16. december 2013

Åbn

Forordning

Forordning 261/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91
Gældende fra

11/02/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.

Åbn

Senest opdateret 23-11-2023