Rettigheder ved aflyst fly

Hvis dit fly er blevet aflyst, har du ret til at få refunderet flybilletten eller få omlagt rejsen. I nogle tilfælde kan du også have ret til kompensation. Læs mere nedenfor.
 

Hvad har du ret til ved flyaflysning?

Hvis dit fly er blevet aflyst, har du ret til at vælge, om du vil have refunderet din flybillet eller have rejsen omlagt.

Vælger du at få omlagt din rejse, kan du også have krav på rimelig forplejning (mad og drikke – ikke alkohol), mens du venter på næste ledige flyafgang. 

Hvis en overnatning er nødvendig på grund af omlægningen, skal flyselskabet også tilbyde dig en hotelovernatning samt transport mellem hotel og lufthavn.

Hvis flyselskabet ikke tilbyder dig rimelig forplejning, mens du venter på din omlagte rejse, kan du selv købe mad og drikke og efterfølgende gøre krav på at få indkøbene refunderet af flyselskabet.
Husk at gemme kvitteringerne for dine indkøb, så du kan dokumentere dine udgifter overfor selskabet.


Hvis aflysningen ikke er varslet 14 dage før afgang

Hvis du ikke blev informeret om aflysningen mindst to uger før den planlagte afgang, kan du have krav på kompensation. Det gælder dog ikke, hvis aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder såsom uvejr, visse former for strejker, fabrikationsfejl på flyet eller flyvelederrestriktioner. 


Så meget kan du have ret til i kompensation pr. passager

Inden for EU: 

 • 250 Euro for flyvninger under 1.500 km
 • 400 Euro for flyvninger over 1.500 km

 

Uden for EU: 

 • 250 euro for flyvninger under 1.500 km
 • 400 euro for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km
 • 600 euro for flyvninger på mere end 3.500 km
   

I visse tilfælde kan flyselskabet desuden reducere din kompensation med 50%, hvis du bliver omlagt til en anden flyvning. Dette afhænger af, hvor langt du flyver, og hvor hurtigt du kommer frem.

Klag over flyrejse

For at klage over din flyrejse skal du skrive til flyselskabet, som har seks uger til at besvare din henvendelse. Er du utilfreds med selskabets afgørelse, kan få din klage behandlet ved myndigheden i det EU-land, hvor hændelsen skete.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om aflysning

Nedenfor finder du svar på de spørgsmål, som styrelsen ofte får omkring flyaflysning.

Så skal du tage direkte kontakt til flyselskabet for at blive ombooket til en anden afgang eller for at få refunderet din billet. Ombooking vil i mange tilfælde ikke være muligt på nuværende tidspunkt. Du har ret til at få refunderet en billet ved aflysning, hvilket betyder, at du ikke er forpligtet til at tage imod en voucher, hvis flyselskabet tilbyder dig det. 

Du kan dog vælge at tage imod en voucher i stedet for at få refunderet din billet. I den forbindelse vil det være en fordel at undersøge, hvilke betingelser det enkelte flyselskab tilbyder for deres vouchers, herunder hvilken sikkerhed du har, hvis flyselskabet går konkurs.

Flyselskabet hæfter ikke for andre udgifter, du måtte have haft og har bestilt separat såsom hotel/overnatning, billeje m.m. Tjek eventuelt din rejseforsikring.

Flypassagerrettighedsforordningen regulerer luftfartsselskabernes ansvar og forpligtelser. Billetudbydere, også kendt under betegnelsen Online Travel Agencies (OTA), er ikke dækket af forordningen. 

Når man køber en billet gennem en billetudbyder, skal man derfor være opmærksom på, at man kan risikere at opleve udfordringer med at få refunderet ens ubrugte flybillet.

I medfør af flypassagerrettighedsforordningen er det flyselskabet, der er ansvarlig for at udbetale refusionen, men Trafikstyrelsen har oplevet, at der kan opstå uklarheder i forholdet mellem billetudbyderen og flyselskabet med det resultat, at det kan være uklart, hvor man skal henvende sig for at få sin refusion udbetalt og at passageren oplever at komme i klemme mellem flyselskabet og billetudbyderen.

Hvis du har købt igennem en billetudbyder, skal du også være opmærksom på, at billetudbyderen muligvis kan tage et ekstra gebyr for deres service, som billetudbyderen kan fratrække det beløb, som du får refunderet.

Trafikstyrelsen er opmærksom på de udfordringer, som der kan være med billetudbydere og arbejder sammen med andre myndigheder på at få afklaret billetudbydernes ansvar i forhold til flypassagerrettighederne.

Også på europæisk niveau er der fokus på området, hvor f.eks. det europæiske Forbruger Europa Netværk har varslet alle medlemslande om, at billetudbyderne har urimelige praksisser såsom skjulte gebyrer, urimelige ventetider og misvisende information. Du kan læse Forbruger Europas pressemeddelelse via nedenstående link.

Hvis man vil undgå de eventuelle risici, som der kan ligge i at købe flybilletter via en billetudbyder, kan man vælge at købe ens flybilletter direkte hos flyselskaberne.

Oplever man udfordringer med en billetudbyder, kan man kontakte Forbruger Europa eller Nævnenes hus.

Link til Forbruger Europas pressemeddelelse om varsling af EU-myndigheder (Nyt vindue)  

Link til Nævnenes Hus (Nyt vindue)

Link til Forbruger Europa (Nyt vindue)

Har du booket en rejse med både fly og hotel samlet, kan du kontakte pakkerejseankenævnet for refusion af det samlede beløb.

Gå til Pakkerejseankenævnets hjemmeside (nyt vindue)

Flyselskabet kan muligvis henvise dig til først at rette din henvendelse til billetudbyderen, og det kan være en god idé at starte med at rette din henvendelse der.

Jf. flypassagerrettighedsforordningen er det dog flyselskabet, der er forpligtet til at refundere din billet. Udbetaler billetudbyderen ikke din refusion, skal du derfor gå til den, der i sidste instans er forpligtet til at udbetale din refusion – dvs. flyselskabet.

Under normale omstændigheder har flyselskabet 6 uger til at svare på din henvendelse, inden du kan klage til Trafikstyrelsen.

Vær opmærksom på, at din henvendelse til flyselskabet bør foregå skriftligt, da du skal kunne dokumentere din henvendelse, når du klager til Trafikstyrelsen.

Læs mere om, hvordan du klager over din rejse

Flyselskaberne er forpligtet til at refundere din flybillet, hvis du anmoder om det. En praksis om kun at tilbyde voucher er derfor ikke i overensstemmelse med reglerne på området. 

Flere flyselskaber er begyndt at tage tiltag for at gøre vouchers mere attraktiv. Det kan således være, at et flyselskab tilbyder dig et kompensationsbeløb fx en bonus eller tilgodeseddel udover flybillettens værdi for at tage imod voucheren. Det har flyselskabet lov til ifølge loven. I den forbindelse vil det være en fordel at undersøge, hvilke betingelser det enkelte flyselskab tilbyder for deres vouchers, herunder hvilken sikkerhed du har, hvis flyselskabet går konkurs.

Ønsker du ikke at tage imod en voucher, skal du gøre flyselskabet opmærksom på, at du ønsker flybilletten refunderet. Vil flyselskabet ikke refundere dig udgifterne for flybilletten, kan du klage til Trafikstyrelsen.

Læs mere om, hvordan du klager over flyrejse

Trafikstyrelsen har ikke mulighed for at behandle en klage, når passageren selv har annulleret sin billet. Dette er grundet i, at flypassagerrettighedsforordningen, som TBST træffer afgørelser på baggrund af, kun gælder, når selskabet selv aflyser en afgang. Dette er uafhængigt af, om passageren eventuelt har annulleret sin billet på baggrund af vejledning eller henvendelser fra flyselskabet.

Trafikstyrelsen opfordrer derfor til, at man som forbruger ikke selv annullerer sine billetter, såfremt man ønsker at bevare retten til refusion jf. flypassagerrettighedsforordningen. Trafikstyrelsen har også opfordret flyselskaberne til tydeligt at informere passagererne om konsekvenserne af, at passagererne selv annullerer deres billetter.

Hvis du som passager selv har annulleret din billet på baggrund af information fra selskabet, kan du overveje at kontakte Nævnenes hus, som har andre muligheder for at træffe afgørelse om information, herunder vildledningsaspekter i forbrugerforhold. 

Relevante links

Nævnenes Hus (nyt vindue)

Forbruger Europa (nyt vindue)

Er dit fly blevet aflyst og har du modtaget en voucher, som du ønsker at ombytte til kontanter, har du forskellige muligheder:

1. Du blev korrekt informeret om din ret til refusion eller omlægning, da dit fly blev aflyst, og accepterede på den baggrund en voucher: Du kan have ret til ombytning, eks. hvis din voucher er udløbet. Trafikstyrelsen kan ikke behandle disse sager, og du skal i stedet kontakte Nævnenes hus.

Nævnenes Hus (Nyt vindue)

2. Du blev ikke korrekt informeret om dine rettigheder, da dit fly blev aflyst, og tog på denne baggrund imod en voucher: Du kan læse mere under punktet "Har du allerede accepteret en voucher, fordi du ikke kendte dine rettigheder?".

3. Du har modtaget en voucher som følge af, at du selv annullerede flyrejsen: Ombytning af voucheren afhænger af aftalevilkårene for voucheren. Trafikstyrelsen kan ikke behandle disse sager, og du kan i stedet kontakte Nævnenes hus.

Nævnenes Hus (Nyt Vindue)

4. Falder din situation ikke ind under ovenstående og ønsker du at klage til Trafikstyrelsen? Ønsker du at klage, skal styrelsen bede dig om også at medsende følgende dokumentation til din klage:

 • Den mail du fik fra flyselskabet om, at din flyrejse var blevet aflyst. Hvis du ikke modtog en sådan mail, bedes du oplyse, hvordan og hvornår du blev informeret om aflysningen.
 • Den information du fik om dine rettigheder i forbindelse med aflysningen.
 • Hvorvidt du selv accepterede voucheren 

Du kan læse mere om, hvordan du klager til styrelsen her:

Læs mere om, hvordan du klager over flyrejse

Har du spørgsmål til vilkårene for din voucher, eks. hvis du ønsker at forlænge gyldighedsperioden, anbefales det, at du kontakter dit flyselskab.

Har du accepteret en voucher, uden at selskabet har oplyst dig om dine muligheder for at få refunderet billetten, kan du i Danmark henvende dig til selskabet igen, for at få refusionen fremfor voucheren. Hvis selskabet ikke vil ombytte, kan du kontakte den myndighed, der kan behandle din sag.

Har selskabet oplyst dig om muligheden for både refusion og voucher og du har valgt voucheren, men ombestemt dig, kan selskabet godt afslå at ændre din voucher til en refusion.

Du bør være opmærksom på, at der kan være forskellige nationale tilgange for håndtering af dette spørgsmål.

Flyselskabet hæfter ikke for andre udgifter, du måtte have haft og har bestilt separat såsom hotel/overnatning, billeje m.m. Tjek eventuelt din rejseforsikring.

Hvis flyselskabet ikke svarer på din henvendelse indenfor seks uger, har du den mulighed at klage til Trafikstyrelsen. Vær opmærksom på, at Trafikstyrelsen kun kan behandle klager, hvis den aflyste rejse var planlagt at skulle afgå:

 • fra en dansk lufthavn eller
 • fra en lufthavn i et ikke-EU/ikke-EØS-land direkte til en dansk lufthavn med et flyselskab, der er hjemmehørende i EU.

Læs mere om, hvem du skal klage til under 'Sådan klager du over en flyrejse' (nyt vindue)

Se også klagevejledning på Borger.dk (nyt vindue)

Som udgangspunkt skal flyselskabet udbetale din refusion indenfor syv dage, men grundet den nuværende situation anbefales det generelt, at du væbner dig med tålmodighed. Du kan klage til Trafikstyrelsen, hvis flyselskabet ikke har svaret på din henvendelse indenfor seks uger.

Der er dog mange flyselskaber, der for øjeblikket oplever at modtage mange henvendelser, ligesom mange selskaber har måttet hjemsende personale. Der kan derfor gå længere tid end under normale omstændigheder, inden du får svar fra flyselskabet på din henvendelse. Vi anbefaler, at du væbner dig med tålmodighed.

Hvis flyselskabet går konkurs, skal du rette dit krav til konkursboet, hvad enten det er et krav om manglende refusion eller et krav om udbetaling af en voucher.

Du vil også have mulighed for at få dækket dine flybilletter gennem Rejsegarantifonden, hvis der er tale om en afgang til eller fra en dansk lufthavn. Dette gælder dog ikke indenrigsflyvninger. Der vil her være en selvrisiko på 1.000 kr. Fonden dækker ikke vouchers i tilfælde af konkurs.

Hvis du har betalt med et internationalt betalingskort såsom Visa eller Mastercard, kan du undersøge, om du kan ansøge banken om at få refunderet beløbet under henvisning til, at flyselskabet er gået konkurs. Det kan du grundet reglerne om tilbageførsel af betaling, som gælder, når du bruger MasterCard eller Visa.

Hvis du har købt billetten med Dankort, kan du ikke få refunderet beløbet. Det samme gælder, hvis betalingen er gennemført med Dankort-delen af et Visa/Dankort, hvilket du kan se på dit kontoudtog. Her vil det fremgå, at der står ”DK”, hvis det er Dankort-delen, der er anvendt.

Gå til Rejsegarantifondens hjemmeside (nyt vindue)

Hvis selskabet ikke aflyser, kan du ikke få refunderet din billet, da du ingen lovbestemt fortrydelsesret har. I sådanne tilfælde må du kontakte din egen forsikring for at undersøge dine muligheder.

Nogle skatter og afgifter bliver kun opkrævet, hvis du bruger flybilletten, og dem har du ret til at få tilbagebetalt. Der er typisk tale om skatter og afgifter til staten og lufthavnen. Du skal være opmærksom på, at sælgeren har ret til at opkræve et gebyr på 100 kr. pr. flybillet, når du skal have skatter og afgifter tilbage.

Flyselskabet skal refundere den fulde købspris for billetten, hvis selskabet har aflyst. De må derfor ikke tage et gebyr for udbetalingen af refusion.

Trafikstyrelsens sagsbehandlingstid er i udgangspunktet tre til seks måneder. Styrelsen har dog i øjeblikket en stor mængde sager, hvilket giver en forlænget sagsbehandlingstid.

Udover den enkelte klagesagsbehandling udsteder Trafikstyrelsen også påbud mod en række flyselskaber.

Du kan derfor forvente at få din refusion snart, hvis din klage omhandler manglende refusion af ubrugte flybilletter hos selskaberne Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, easyJet, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, TAP Portugal, Thai Airways eller Vueling.

Påbuddene betyder nemlig, at selskaberne skal refundere din billet indenfor en given tidsfrist, uanset om du har en klage hos Trafikstyrelsen eller ej.

Grundet de nuværende særlige omstændigheder anbefaler vi, at der udvises tålmodighed i forhold til sagsbehandlingen.

Få mere at vide om påbud og deadlines her (nyt vindue)

Du kan indsende din klage til styrelsen via Borger.dk.

Vær opmærksom på, at Trafikstyrelsen kun kan behandle klager, hvor den pågældende aflysning afgår

 • fra en dansk lufthavn eller
 • fra en lufthavn i et ikke-EU/ikke-EØS-land direkte til en dansk lufthavn med et flyselskab, der er hjemmehørende i EU.

Relevante links

Gå til klageformular på Borger.dk (nyt vindue)

Læs mere om hvordan og hvem, du skal klage til (nyt vindue)

Trafikstyrelsen vil først screene din klage for at se, om alle nødvendige oplysninger er angivet. Mangler der nogle oplysninger, vil du blive kontaktet af styrelsen.

Såfremt det vurderes, at du kan have et krav hos selskabet, sendes klagen i høring hos selskabet. Selskabet kan herefter komme med høringssvar. Dette høringssvar kan du eventuelt få i høring. Oplysningerne fra selskabet kan være af teknisk karakter og kan f.eks. også indeholde vejrdata og lignende.

Trafikstyrelsen skal som myndighed sikre, at relevante oplysninger indgår i sagsbehandlingen og træffer derfor afgørelse på baggrund af de informationer, du og selskabet er kommet med.

Hvis du har valgt at få omlagt din flyrejse i forbindelse med en aflysning - og flyselskabet ikke tilbyder dig rimelig forplejning, mens du venter på din omlagte rejse - kan du selv købe mad og drikke (ikke alkohol), og efterfølgende få indkøbene refunderet af flyselskabet. 

Du kan også få refunderet rimelige udgifter til et hotelophold og transport til/fra hotellet, hvis hotelopholdet var nødvendigt på grund af den aflyste rejse. 

Du skal dog huske at gemme kvitteringerne for dine indkøb, så du kan dokumentere dine udgifter overfor selskabet. 

Hvis flyselskabet ikke tilbyder dig omlægning af din aflyste flyrejse ved førstgivne lejlighed, kan du selv foretage en omlægning og efterfølgende gøre krav på (rimelige) udgifter til en ny flybillet, som du selv køber.  Vælger du ikke at få omlagt din flyrejse, skal flyselskabet refundere den oprindelige pris på billetten.

Hvis du har valgt at få omlagt din flyrejse i forbindelse med en aflysning - og flyselskabet ikke tilbyder dig rimelig forplejning, mens du venter på din omlagte rejse - kan du selv købe mad og drikke (ikke alkohol), og efterfølgende få indkøbene refunderet af flyselskabet. 

Du kan også få refunderet rimelige udgifter til et hotelophold og transport til/fra hotellet, hvis hotelopholdet var nødvendigt på grund af den aflyste rejse. 

Du skal dog huske at gemme kvitteringerne for dine indkøb, så du kan dokumentere dine udgifter overfor selskabet. 

Hvis flyselskabet ikke tilbyder dig omlægning af din aflyste flyrejse ved førstgivne lejlighed, kan du selv foretage en omlægning og efterfølgende gøre krav på (rimelige) udgifter til en ny flybillet, som du selv køber.  Vælger du ikke at få omlagt din flyrejse, skal flyselskabet refundere den oprindelige pris på billetten.

Flyselskabet er typisk ikke forpligtet til at refundere følgeudgifter, som f.eks. mistet hotelophold på destinationen, ubenyttet udlejningsbil, feriebolig samt andre turistmæssige ydelser og følgeskader.

Pakkerejser reguleres i ’Lov om Pakkerejser’ og ikke i EU-forordningen. Derfor anbefaler styrelsen, at du henvender dig til dit rejsebureau angående dine rettigheder i forbindelse med en flyaflysning.

Læs om dine klagemuligheder ved pakkerejser på pakkerejseankenævnets hjemmeside.

Gå til Pakkerejseankenævnet's hjemmeside (nyt vindue)

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder for flyvninger fra Grønland og Færøerne, hvis flyvningen udføres af et EU-flyselskab.

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder ikke for flyvninger fra Grønland og Færøerne, hvis flyvningen udføres af et flyselskab, som ikke er hjemmehørende i EU, som f.eks. Air Greenland og Atlantic Airways.

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder for flyvninger til Grønland og Færøerne, uanset om flyvningen udføres af et flyselskab, der er hjemmehørende i EU eller ej. 

Når du klager, skal du være opmærksom på, om dine flybilletter er købt som en samlet booking. Selvom du f.eks. har købt ud- og hjemrejsen under samme køb, kan købet til tider stadig være to separate bookinger. Når styrelsen modtager din klage, kigger styrelsen på, hvor flybilletterne er købt. Hvis købet er foretaget direkte hos et flyselskab, vil billetterne som udgangspunkt være en samlet booking.

Hvis flybilletterne derimod er købt gennem en billetudbyder, er der oftest ikke tale om en samlet booking. Det skyldes, at billetudbyderne sammensætter din rejse via køb af enkeltbilletter fra flyselskaberne. Det kan både være fra det samme flyselskab såvel som forskellige flyselskaber.

Har du købt flybilletterne gennem en pakkerejseudbyder, vil styrelsen som udgangspunkt anse billetterne som en samlet booking. Der kan dog være visse undtagelser, men i så fald vil du blive kontaktet herom.

Du skal klage til det EU-land, hvor aflysningen indtraf.

Hvis dit fly blev aflyst i et land som ikke er med i EU, mens du er på vej til et EU-land med et EU-flyselskab, skal du klage til myndigheden i det EU-land, som du ankommer til.

Se oversigt over EU myndigheder (nyt vindue)

Slutdestinationen er den lufthavn, hvor dine rejse slutter ifølge oplysningerne på din billet. 

Ja, flyselskabet har ret til at fratrække den dagsandel/døgnandel, som du har modtaget fra dit rejsebureau for mistet ophold på destinationen i forbindelse med aflysning af udrejsen. 

Ja, et barn på under to år har krav på kompensation på lige fod med øvrige passagerer, uanset hvilken billetpris, der er betalt for barnet. Det afgørende er, at billetten ikke har været gratis.

Relevant lovstof

Nedenfor kan du hente EU-forordning og den danske bekendtgørelse om flypassagerrettigheder.

 

Bekendtgørelse

BEK nr. 1549 af 16. december 2013

Bekendtgørelse om anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet
Gældende fra

Bekendtgørelse nr. 1549 af 16. december 2013

Åbn

Forordning

Forordning 261/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91
Gældende fra

11/02/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.

Åbn

Senest opdateret 22-03-2024