Rettigheder ved boardingafvisning

 Hvis du er blevet boardingafvist, f.eks. på grund af overbookning, har du krav på at få refunderet din flybillet eller til at få omlagt rejsen. Herudover kan du have krav på kompensation fra flyselskabet. Læs mere nedenfor.

Hvad har du ret til ved boardingafvisning?

Hvis du vælger at få omlagt din flyrejse, skal flyselskabet tilbyde dig rimelig forplejning (mad og drikke – ikke alkohol), mens du venter på næste ledige flyafgang.

Du kan desuden have krav på et hotelophold samt transport mellem hotel og lufthavn, hvis en overnatning bliver nødvendig.

 

Hvis flyselskabet ikke tilbyder dig forplejning ved omlægning

Hvis flyselskabet ikke tilbyder dig rimelig forplejning ved omlagt flyrejse, kan du selv købe mad og drikke (ikke alkohol) og efterfølgende få indkøbene refunderet af flyselskabet. 

Husk at gemme kvitteringerne for de indkøb, du har foretaget, så du kan dokumentere dine udgifter overfor flyselskabet.


Kompensation for boardingafvisning

Du kan have krav på kompensation ved boardingafvisning. Det er en generel forudsætning, at du har en bekræftet reservation til den aktuelle flyafgang, og at du er til stede ved check-in og boarding i rette tid.

Der kan desuden aftales andre beløb eller modydelser, hvis du frivilligt afgiver din plads på flyet.
 

Så meget kan du have ret til i kompensation pr. passager


Inden for EU:

250 Euro for flyvninger under 1.500 km
400 Euro for flyvninger over 1.500 km
 

Uden for EU:

250 euro for flyvninger under 1.500 km
400 euro for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km
600 euro for flyvninger på mere end 3.500 km

Bemærk, i visse tilfælde kan flyselskabet desuden reducere din kompensation med 50%, hvis du bliver omlagt til en anden flyvning. Dette afhænger af, hvor langt du flyver, og hvor hurtigt du kommer frem.

Klag over flyrejse

For at klage over din flyrejse skal du skrive til flyselskabet, som har seks uger til at besvare din henvendelse. Er du utilfreds med selskabets afgørelse, kan få din klage behandlet ved myndigheden i det EU-land, hvor hændelsen skete.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på de spørgsmål, som styrelsen ofte modtager om boardingafvisning.

Der er tale om en boardingafvisning, hvis du ikke får lov at gå ombord på flyet, selvom du er checket korrekt ind og er mødt op til boarding til tiden.

Bemærk, der er ikke tale om boardingafvisning, hvis du eksempelvis:

  • har ufuldstændig rejselegitimation
  • har ugyldig indrejsetilladelse eller visum
  • ikke har checket ind på det angivne tidspunkt
  • ikke er mødt op til boarding på det angivne tidspunkt 
  • ikke har overholdt alle selskabets vilkår og betingelser
  • af helbreds- eller sikkerhedsmæssige årsager afvises

Hvis du har valgt at få omlagt din flyrejse på grund af boardingafvisning - og flyselskabet ikke tilbyder dig rimelig forplejning, mens du venter på din omlagte rejse - kan du selv købe mad og drikke (ikke alkohol), og efterfølgende få indkøbene refunderet af flyselskabet. 

Du kan også få refunderet rimelige udgifter til hotelophold og transport til/fra hotellet, hvis hotelopholdet er nødvendigt på grund af omlægningen. 

Hvis du ikke har valgt at blive omlagt til en anden flyafgang, kan du få refunderet den fulde købspris for flybilletten. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få refunderet billetprisen, hvis du har valgt en omlægning til en anden flyafgang.

Du skal huske at gemme kvitteringerne for dine indkøb, så du kan dokumentere dine udgifter overfor selskabet.

Flyselskabet er typisk ikke forpligtet til at refundere følgeudgifter, som f.eks. mistet hotelophold på destinationen, ubenyttet udlejningsbil, feriebolig samt andre turistmæssige ydelser og følgeskader.

Pakkerejser reguleres i ’Lov om Pakkerejser’ og ikke i EU-forordningen. Derfor anbefaler styrelsen, at du henvender dig til dit rejsebureau angående dine rettigheder i forbindelse med en boardingafvisning. 

Læs om dine klagemuligheder ved pakkerejser på pakkerejseankenævnets hjemmeside. 

Pakkerejseankenævnet's hjemmeside (nyt vindue)

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder for flyvninger fra Grønland og Færøerne, hvis flyvningen udføres af et EU-flyselskab.

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder ikke for flyvninger fra Grønland og Færøerne, hvis flyvningen udføres af et flyselskab, som ikke er hjemmehørende i EU, som f.eks. Air Greenland og Atlantic Airways.

EU-Forordning nr. 261/2004 gælder for flyvninger til Grønland og Færøerne, uanset om flyvningen udføres af et flyselskab, der er hjemmehørende i EU eller ej.

Når du klager, skal du være opmærksom på, om dine flybilletter er købt som en samlet booking. Selvom du f.eks. har købt ud- og hjemrejsen under samme køb, kan købet til tider stadig være to separate bookinger.

Når styrelsen modtager din klage, kigger styrelsen på, hvor flybilletterne er købt. Hvis købet er foretaget direkte hos et flyselskab, vil billetterne som udgangspunkt være en samlet booking.

Hvis flybilletterne derimod er købt gennem en billetudbyder, er der oftest ikke tale om en samlet booking. Det skyldes, at billetudbyderne sammensætter din rejse via køb af enkeltbilletter fra flyselskaberne. Det kan både være fra det samme flyselskab såvel som forskellige flyselskaber.

Har du købt flybilletterne gennem en pakkerejseudbyder, vil styrelsen som udgangspunkt anse billetterne som en samlet booking. Der kan dog være visse undtagelser, men i så fald vil du blive kontaktet herom.

Du kan have ret til kompensation, hvis der er tale om en sammenhængende flyrejse. Det vil sige, hvis du rejser under det samme bookingnummer på hele rejsen. 

Hvis dette ikke er tilfældet, er flyselskabets forpligtigelser begrænset til den pågældende afgang.
 

Du skal klage til det EU-land, hvor du blev boardingafvist. 

Hvis afvisningen skete i et land som ikke er med i EU, mens du var på vej til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, skal du klage til myndigheden i det EU-land, som skulle ankomme til.

Se oversigt over EU myndigheder (nyt vindue)

Slutdestinationen er den lufthavn, hvor dine rejse slutter ifølge oplysningerne på din billet.

Ja, flyselskabet har ret til at fratrække den dagsandel/døgnsandel, som du har modtaget fra dit rejsebureau for mistet ophold på destinationen i forbindelse med forsinkelsen på udrejsen. 

Ja, et barn på under to år har krav på kompensation på lige fod med øvrige passagerer, uanset hvilken billetpris, der er betalt for barnet. Det afgørende er, at billetten ikke har været gratis. 

 Relevant lovstof

Nedenfor kan du hente EU-forordningen og den danske bekendtgørelse om flypassagerrettigheder.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1549 af 16. december 2013

Bekendtgørelse om anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet
Gældende fra

Bekendtgørelse nr. 1549 af 16. december 2013

Åbn

Forordning

Forordning 261/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91
Gældende fra

11/02/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.

Åbn

Senest opdateret 23-11-2023