Råd og rettigheder i forbindelse med strejke

Vores generelle anbefalinger

Hold dig orienteret om din rejse

Styrelsen anbefaler, at du holder dig opdateret om din rejse på flyselskabets og lufthavnenes hjemmesider.

Hvis din flyafgang bliver aflyst, har det nemlig betydning for dine rettigheder, hvornår afgangen bliver aflyst, samt hvornår du bliver informeret om aflysningen. Hvis du selv annullerer din reservation, er du ikke berettiget til hverken refusion eller kompensation.

Møde op til check-in

Sørg for at møde op i lufthavnen i rette tid til check-in, medmindre flyselskabet på forhånd har oplyst dig om, at flyafgangen er flyttet til et andet tidspunkt eller er aflyst.

Du bør kontakte flyselskabet, hvis du ikke er tilfreds med ændringen i din flyafgang. De vil også kunne forklare dig årsagen til, at din flyafgang er blevet ændret.

Selvom dit fly står på en liste over afgange, der muligvis bliver påvirket af strejken, skal du fortsat møde op i lufthavn i rette tid til check-in – medmindre du har fået konkret besked om, at afgangen er aflyst.

Uanset om du har købt din flybillet direkte ved flyselskabet eller via en billetformidler, skal du kontakte flyselskabet, da de er ansvarlige for at assistere dig.

Er din flyafgang købt som en del af en pakkerejse, skal du dog kontakte dit rejsebureau.

Styrelsen anbefaler, at du ikke køber en alternativ rejse, før det er klart, at afgangen faktisk er aflyst, og du har været i kontakt med flyselskabet. Dette er nemlig en betingelse, hvis du skal have mulighed for at få eventuelle ekstra udgifter dækket.

Hør først, hvad det strejkende flyselskab tilbyder dig. Det skal tilbyde dig en anden afgang – eventuelt med et andet flyselskab eller en anden transportform.

Hvis flyselskabet ikke kan tilbyde dig en løsning, og du selv har fundet en alternativ afgang, så bestil den ikke, før du har været i kontakt med flyselskabet. Som udgangspunkt har du dog krav på at få dækket udgifter til en alternativ afgang, også hvis det er en ny billet hos et andet flyselskab.

Hvad er mine rettigheder?

Omlægning til anden flyafgang:

Du vil altid have ret til at få omlagt din flyafgang til en anden afgang. Dette skal ske ved førstgivne lejlighed – også selvom det er med et andet flyselskab. Du kan også få omlagt din flyafgang til et andet tidspunkt, der passer dig bedre, hvis der er ledige pladser. Det er dit flyselskab, der er ansvarlig for at omlægge din flyafgang til en anden afgang, og du bør derfor afvente et eventuelt tilbud om omlægning fra flyselskabet.

En omlægning skal som udgangspunkt ske under sammenlignelige transportbetingelser, hvorfor en mellemlanding bør undgås.

Refusion af din billetpris eller udgifter til alternativ billet:

Du har som udgangspunkt mulighed for at få dækket udgifterne til en anden flyafgang – også selvom det er med et andet flyselskab. Det anbefales dog, at du venter med at købe alternative billetter, til du har været i dialog med dit flyselskab. Kan du ikke komme i kontakt med flyselskabet, kan du dog købe alternative billetter og efterfølgende søge om refusion af udgifterne.

Du kan også have krav på at få dækket eventuelle udgifter til forplejning og indkvartering, mens du venter din nye flyafgang.

Har du haft udlæg til køb af nye flybilletter eller til forplejning og indkvartering, skal du huske at gemme alle kvitteringer.

Hvis du ikke ønsker at rejse alligevel, har du ret til refusion af billettens pris. Du skal som udgangspunkt modtage refusion inden for syv dage, fra du gjorde krav på refusion.

Hvis din flyafgang aflyses mindre end 14 dage før planlagt afgang – retten til kompensation:

Aflyses din flyafgang mindre end 14 dage før planlagt afgang, kan du også have ret til kompensation. Her kommer det an på, om aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder. Hvis aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, er flyselskabet ikke forpligtet til at udbetale kompensation.  

Din ret til kompensation afhænger af, om dem, der strejker, arbejder indenfor eller udenfor flyselskabets organisation.

Refusion af udgifter til forplejning mv.:

Bliver dit fly forsinket i 2 timer eller mere i forbindelse med afgang, har du ret til forplejning i ventetiden og en overnatning samt transport til og fra hotellet, hvis det bliver nødvendigt.

Flyselskabet skal tilbyde dig forplejning og overnatning i ventetiden. Hvis du ikke bliver tilbudt dette, kan du i stedet selv lægge ud og gøre krav på refusion efterfølgende. Husk at gemme alle kvitteringer for dine udlæg.

Kompensation

Forsinkes din rejse med 3 timer eller mere i ankomst, kan du også have ret til kompensation. Her kommer det an på, om forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder. Hvis forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, er flyselskabet ikke forpligtet til at udbetale kompensation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i tilfælde af forsinkelser her: https://www.flypassager.dk/flypassagerrettigheder/rettigheder-ved-forsinket-fly

Du skal først klage til dit flyselskab over den aflyste eller forsinkede flyafgang, da flyselskabet skal have en mulighed for at håndtere klagen først. Modtager du ikke et svar inden for seks uger eller er du ikke tilfreds med svaret, kan du klage til Trafikstyrelsen.

Du kan læse mere om, hvordan du klager her: https://www.flypassager.dk/flypassagerrettigheder/saadan-klager-du-over-din-flyrejse

Omhandler din klage i stedet et krav eller en flyafgang, som styrelsen ikke kan behandle, kan du i stedet kontakte Nævnenes hus, Forbruger Europa eller dit forsikringsselskab.

Har du købt en pakkerejse, og er dit fly blevet aflyst, er det dit pakkerejsebureau, der er ansvarlig for at informere dig og assistere dig videre. Det er derfor dit pakkerejsebureau, der skal sørge for, at du får omlagt din rejse, og du skal derfor henvende dig til dem.

Senest opdateret 23-11-2023