Beskadiget eller forsinket baggage

Skader på f.eks. bagage i forbindelse med en flyrejse reguleres i de danske erstatningsregler og i EU-Forordning nr. 889/2002 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.

Forsinket eller mistet bagage

Hvis din bagage ikke er dukket op ved ankomst, kan du have krav på refusion af dine udgifter eller erstatning, hvis du ikke modtager din bagage inden for 21 dage.

Hvis din bagage er forsinket ved ankomst eller aldrig kommer frem, kan du have krav på at få dækket rimelige udgifter til erstatningskøb som f.eks. undertøj, medicin og tandbørste. Du kan derfor ikke få erstatning for svie og smerte. Dukker din bagage ikke op efter 21 dage, anses bagagen for forsvundet, og der kan derfor kræves erstatning. 

Det er vigtigt, at du kontakter flyselskabet eller det selskab, der håndterer dit flyselskabs bagage, og får lavet en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Dette er dokumentation for, at din bagage er forsinket og skal anvendes, når du anmelder dit krav til flyselskabet. PIR-rapporten skal laves i lufthavnen, så snart du opdager forsinkelsen. Husk også at gemme alle kvitteringer som dokumentation for dine erstatningskøb.

Du skal anmelde dit krav til flyselskabet senest 21 dage efter, at du har konstateret, at din bagage er forsinket. Ellers kan du miste retten til at få dækket dine udgifter/erstatning

Skade på bagage

Hvis der er sket en skade med eksempelvis din bagage i forbindelse med en flyrejse, og skaden kan opgøres økonomisk, har du krav på erstatning fra flyselskabet.

Hvis der er sket en skade med eksempelvis din bagage i forbindelse med en flyrejse, og skaden kan opgøres økonomisk, har du krav på erstatning fra flyselskabet. Det vil sige, at du ikke kan få erstatning for eksempelvis svie og smerte.

Det er vigtigt, at du kontakter flyselskabet eller det selskab, der håndterer dit flyselskabs bagage og får lavet en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Dette er dokumentation for, at din bagage er beskadiget og denne dokumentation skal anvendes, når du anmelder kravet til flyselskabet. PIR-rapporten skal laves ved ankomst i lufthavnen. Hvis du først konstaterer skaden efter du er kommet hjem, skal du tilbage til lufthavnen og have lavet rapporten inden syv dage. 

Du skal også klage til flyselskabet inden syv dage efter, at du har modtaget din beskadigede bagage. Ellers kan du miste retten til erstatning.

Flyvninger, der ikke omfattet af samtlige regler

Der er dele af erstatningsreglerne, som ikke er gældende på følgende flyvning:

  • Flyvninger med ikke EF-flyselskaber mellem Danmark og lande, der alene har tiltrådt Warszawa-konventionen (og ikke Montreal-konventionen)
  • Flyvninger med flyselskaber hjemmehørende på Færøerne

Hvem skal du klage til?

Klager over skader kan kun påklages til flyselskabet.

Er din bagage beskadiget, skal du sende din klage til flyselskabet inden syv dage. 

Hvis din bagage er forsinket ved ankomst, skal du anmelde dit krav til flyselskabet inden 21 dage regnet fra den dag, hvor du har modtaget din bagage.

Hvis din bagage ikke dukker op inden for 21 dage, anses din bagage for forsvundet og du kan herefter klage til flyselskabet.

Ved personskade skal  du sende klagen til flyselskabet hurtigst muligt.

Er du ikke tilfreds med flyselskabets afgørelse eller hvis du ikke hører fra flyselskabet, kan du indbringe sagen for domstolene eller rette henvendelse til Nævnenes hus, hvis flyselskabet er dansk, og Forbruger Europa, hvis flyselskabet er baseret uden for Danmark, for yderligere rådgivning.

Det kan også være relevant at kontakte dit forsikringsselskab og dit rejsebureau, hvis rejsen er købt som pakkerejse.

Bemærk, at Trafikstyrelsen ikke kan behandle klager om beskadiget eller forsinket bagage.

Gå til Forbruger Europas hjemmeside (nyt vindue)

Du kan læse mere om skader på bagage på Forbrugerrådet Tænks hjemmeside her (nyt vindue)

Gå til hjemmesiden for Nævnenes Hus (nyt vindue)

Senest opdateret 23-11-2023